Blog o Blox - Oficjalny blog o platformie blogowej Blox.pl
Menu

Blog o Blox

Oficjalny blog o platformie blogowej Blox.pl

Nowa wersja Bloxa dostępna dla wszystkich chętnych

blox

Drodzy Bloxowicze! 

Blox skończył w tym roku 10 lat i postanowiliśmy, że czas na zmiany. Zapytaliśmy was o zdanie i dowiedzieliśmy się co jest dla Was ważne i czego Wam w Bloxie brakuje. Od tamtej pory robiliśmy co w naszej mocy, żeby odpowiedzieć na te potrzeby. Powstał nowy panel blogera oraz trzy pierwsze szablony. Przez jakiś czas były dostępne tylko dla osób, które zgłosiły się do grupy beta-testerów.

 Nadszedł czas, żeby efekt naszej pracy i Waszych uwag pokazać szerszemu gronu. Od dzisiaj nowy panel blogera i trzy szablony są dostępne dla wszystkich chętnych. 

Obie wersje dostępne równolegle

Można swobodnie przechodzić pomiędzy starym i nowym panelem blogera. Linki do przechodzenia znajdują się u góry po lewej stronie.

Na starym Bloxie:

starynowyzalogowany_blox

 

na nowym Bloxie:
nowystary_blox

Nowy panel blogera

Panel z edytorem wpisów już działa i pozwala wykonać wszystkie podstawowe czynności. 

Przez kilka miesięcy korzystała z niego grupa blogerów, poprawialiśmy zgłoszone przez nich problemy. Nowy edytor nie jest jeszcze w stu procentach skończony, ale chcemy, żebyście mogli go już wszyscy wypróbować.

W porównaniu do starego panelu są w nim takie nowości:

Nowe szablony

Szablony są dostępne w nowym panelu blogera, w sekcji Ustawienia. Przejście na nowy szablon jest dobrowolne. Przed przełączeniem się można podejrzeć nowy wygląd bloga, możliwe jest także powrót do poprzedniego (z poziomu starego panelu). W przyszłości planujemy stworzenie kolejnych szablonów. 

W skrócie o nowych szablonach:

Strona główna

Strona główna Bloxa na razie zostaje bez zmian. Przygotowaliśmy dodatkową stronę, która prezentuje odmienionego Bloxa niezalogowanym użytkownikom. Promujemy tam Wasze blogi w nowym cyklu "blogi tygodnia". 

Podziękowania

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam testując nową wersję Bloxa oraz pierwsze trzy szablony. Jesteście wspaniali, dostaliśmy od Was mnóstwo konstruktywnych uwag, które bardzo pomogły nam w pracy. Cieszymy się, że w oparciu o nowe szablony stworzyliście piękne, nowe odsłony Waszych blogów. Gratulujemy!

A oto niektóre z Waszych blogów z nowymi szablonami: 

nosthrillsneoonojcieckarmiacymoravaaniabiegaartdecokrainatrollisytuacja mojmazmniewkurzabookfamaxxximalizatordwiepaniepootworzeniuoczuchudydrantenisbydgoszczlilarouge,  przyokazjisztukaprzenosnadziwneniedziwnejaponiaczylinaostrozawiesinaniedodrukustarakamienicazrobtowwarszawietebebunkadesuimmrammobilniakiartykulypatrykwitczukopcypolishiznamuzycznypanademartaimaszynamantysiamodliszka568fotojoannyczepialskilistyodmamybksfragmentagapiorobiegaczpoczatkujacycinemagogiakrzycholtrochejaponiialmetynapiszebagiennynabagnachlbp

Dziękujemy też wszystkim aktywnym blogerom Bloxa.  Za to, że z nami jesteście, kontaktujecie się i mówicie co jest dla Was ważne i czego Wam potrzeba. I przede wszystkim za to, że piszecie te wszystkie świetne blogi. Tak trzymać. Czekamy na wasze opinie o nowym panelu i na Wasze blogi z nowymi szablonami.

Przy okazji przypominamy - jest okazja do spotkania! Zapraszamy na BlogAir w najbliższą sobotę (30 sierpnia) g. 14.00, Warszawa, Miasto i Ogród. Tu znajdziecie więcej informacji i możliwość zapisania się.

Jeśli macie jakieś pytania lub uwagi, piszcie na Blox@agora.pl

pozdrawiamy,

zespół Blox.pl

Instrukcja - planowanie publikacji wpisu

blox

Edytor z nowymi funkcjami jest dostępny pod adresem blox.pl/beta

Po zalogowaniu wybrać przycisk nowy wpis

01index_strzalka

Zostanie wczytana strona z edytorem, w którym przygotowuje się wpis. Każdy nowy wpis u dołu strony ma kilka opcji.

02edytor_box

Publikuj - wpis zostaje opublikowany na blogu.
Ikona zegara - planowanie publikacji w późniejszym czasie.
Zapisz roboczy - zapisuje wpis, ale nie jest on publikowany. Jest dostępny tylko dla właściciela bloga.
Podgląd - pozwala w nowym oknie zobaczyć jak wygląda wpis w wybranym przez nas szablonie.
Usuń - kasuje wpis. Można później go odzyskać w zakładce kosz.

Poniżej pokażemy jak publikować w określonym dniu i godzinie. W tym celu należy wybrać ikonę zegara.

02edytor_strzalka

Zostanie wyświetlony kalendarz, po wyborze daty lub godziny, przycisk publikuj zostanie zastąpiony przyciskiem zaplanuj.

03planowanie_strzalka

Po zatwierdzeniu przyciskiem zaplanuj u góry strony zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że publikacja wpisu została zaplanowana.

04zaplanowany_strzalka

Opublikowany wpis można wycofać. Po wybraniu opublikowanego wpisu na dole strony jest aktywny link cofnij publikację. Wpis zostanie przeniesiony do wersji roboczych.

05cofnijpublikacje_strzalka

Prawnik odpowiada na pytania blogerów cz.2

blox

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy pierwszą część odpowiedzi prawnika na Wasze pytania. Dzisiaj możecie przeczytać dalszy ciąg tego wpisu. Tak jak poprzednio, podzieliliśmy Wasze wątpliwości na bloki tematyczne.  

Wizerunek

Jeśli publikujecie na blogu zdjęcia czy prace plastyczne przedstawiające wizerunek osób trzecich, musicie pamiętać o ograniczeniach wynikających z ochrony wizerunku. Nie ma problemu jeśli posiadamy zgodę osoby przedstawionej na zdjęciu. Jeśli ta osoba otrzymała wynagrodzenie za pozowanie, przyjmuje się, iż wyraziła dorozumianą zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku, chyba że wyraźnie zastrzegła, że na rozpowszechnianie się zgadza. Zgoda nie jest nam potrzebna tylko w dwóch wypadkach: jeżeli rozpowszechniamy wizerunek osoby powszechnie znanej, ale tylko wówczas, gdy zdjęcie zostało wykonane w związku z pełnieniem przez taką osobę funkcji publicznych (politycznych, społecznych, zawodowych) oraz jeżeli rozpowszechniamy wizerunek osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna.

 

Granice krytyki

Dozwolona krytyka nie jest naganna i wyłącza bezprawność naruszenia dobra osobistego. Pytanie oczywiście czym owa „dozwolona krytyka” jest i gdzie są jej granice?

Dozwolona krytyka stanowi realizację zagwarantowanej konstytucyjnie wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Dozwolona krytyka leży w interesie społecznym. Rzeczowa krytyka często zmierza przecież do poprawy rzeczywistości. Wyrażanie opinii jest szczególnie istotne w przypadku ocen konsumentów, które służą konkurencyjności. Dozwolona krytyka, wymiana poglądów i wyrażanie nawet negatywnych ocen i odczuć konsumentów/usługobiorców leży w interesie społecznym.

 Dozwolona krytyka nie może jednak:

  • być nierzetelna, obejmować zarzutów, czy insynuacji niewłaściwego postępowania, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, zawierać informacji które są nieprawdziwe, jeśli więc, nie będziemy mogli udowodnić, iż stawiane przez nas tezy czy okoliczności, o których piszemy są prawdziwe, nie publikujmy ich, bo narażamy się na zarzut naruszenia cudzych dóbr osobistych (postępowanie cywilne), a nawet zniesławienia (postępowanie karne),
  • naruszać zasad współżycia społecznego, wykraczać poza akceptowane społecznie standardy, obrażać, poniżać, uwłaczać,
  • być wyrażona w niedopuszczalnej formie, w szczególności zawierać wulgaryzmów, sformułowania nawet ostre, muszą być adekwatne do sytuacji,

Niestety nawet zachowanie powyższych reguł nie zagwarantuje, że nikt przeciwko nam nie wystąpi z żądaniami, natomiast zmniejszy realne ryzyko uwzględnienia takich roszczeń w sądzie. W praktyce znane są przypadki zaskakujących reakcji firm na krytykę. Ta sama treść, która w ocenie autora mieści się w granicach legalnej krytyki, może w odczuciu innej osoby naruszać jej dobra osobiste. W takim wypadku w razie procesu Sąd będzie się starał te oceny zobiektywizować, odnieść je do przeciętnej miary. Do naruszenia dóbr osobistych, dojdzie bowiem wtedy, gdy wedle przeciętnych ocen przyjmowanych w społeczeństwie krytyka przekracza próg dozwolonych zachowań. Wydaje się przy tym, iż podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny się liczyć z określonymi, reakcjami opinii publicznej, w tym negatywnymi, krytycznymi opiniami, ocenami swojej działalności, swoich usług, towarów.

 

Reklama

 Zgodnie z § 2. 6 b)Regulaminu Użytkownika Serwisów Internetowych Agory, o ile co innego nie wynika z odrębnej umowy pomiędzy Agorą a Użytkownikiem, Użytkownik prowadzący bloga na Blox.pl jest uprawniony do zamieszczania reklam na stronach swojego bloga, a jego przychody z tytułu sprzedaży tych reklam nie będą przysługiwać w jakiejkolwiek części Agorze. Jednakże zgodnie z § 2. 5 a) tego samego Regulaminu niedopuszczalne jest prowadzenie blogów, których zasadniczym celem jest: promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług. Zatem doraźne zamieszczanie reklam na stronie bloga jest z punktu widzenia regulaminu dopuszczalne. Nie można jednak zakładać i prowadzić blogów, których zasadniczym celem jest promowanie firm, usług, towarów.

W razie podejmowania działań reklamowych na blogu należy pamiętać, iż wszelki przychód wygenerowany z takiej działalności podlega rozliczeniu z fiskusem, jak również, iż prowadzenie działalności reklamowej podlega wielu ograniczeniom wynikającym z takich aktów prawnych jak: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa Prawo Farmaceutyczne,  ustawa o grach hazardowych, ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używaniu tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

Własne teksty

Jeżeli do wykonywania obowiązków pracownika należy działalność twórcza, od woli stron wyrażonej w umowie o pracę zależeć będzie do kogo należą autorskie prawa majątkowe. Jeżeli w umowie o pracę kwestii tej nieuregulowano, zastosowanie znajduje domniemanie wynikające z art. 12 ust .1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w myśl którego w granicach wynikających z umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron, autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy nabywa pracodawca z chwilą ich przyjęcia (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powyższe uregulowanie dotyczy wyłącznie stosunku pracy, nie obejmuje zatem współpracy opartej na umowach cywilnoprawnych (umowa o dzieło, zlecenia). Nadto szczególne zasady dotyczą utworów naukowych (art. 14) i programów komputerowych (art. 74). 

W przypadku gdy autorskie prawa majątkowe przysługują pracodawcy, co wynika wprost z umowy, bądź wyżej opisanego domniemania, aby ograniczyć ryzyko roszczeń, pretensji pracodawcy najbezpieczniej jest pozyskać jego zgodę zamieszczanie utworów pracowniczych na prowadzonym przez autora blogu wraz z wyraźnym wskazaniem czy pracodawca życzy sobie czy też nie, aby w ramach publikacji oznaczyć uwidocznić jego nazwę.

 

Mamy nadzieję, że udało nam się rozwiać większość Waszych wątpliwości prawnych związanych z blogowaniem. Jeśli jeszcze coś przyjdzie Wam do głowy, piszcie do nas. 

BlogAir - Piknik blogerów i przyjaciół blogów

blox

Blogerzy, vlogerzy, youtuberzy, blogofani - czujcie się oficjalnie zaproszeni. 

Mamy aż dwie okazje do świętowania: Międzynarodowe Święto Blogera oraz
10-lecie platformy Blox.pl. Dlatego 30 sierpnia (sobota) w przestrzeni Miasto i Ogród na warszawskiej Woli organizujemy dla Was spotkanie BlogAir, które będzie doskonałą okazją do integracji, komunikacji oraz fajnego, kreatywnego spędzenia czasu.

Mile widziani będą wszyscy blogerzy, ale obecność blogerów z Bloxa oczywiście szczególnie nas ucieszy.

Wszystkie informacje o wydarzeniu znajdziecie na BlogAir.blox.pl
Kiedy? 30 sierpnia, 14.00 – 18.00
Gdzie? Miasto i Ogród, ul. Żelazna 51/53, Warszawa

Obraz1

Na ten dzień zaplanowaliśmy mnóstwo atrakcji:

  • przede wszystkim gra, którą pomogą nam przeprowadzić twórcy polskiego LetMeOut 
  • wspólne gotowanie z Virenem, propagatorem kuchni indyjskiej
  • uczestniczyliście kiedyś w sesji jogi śmiechu? u nas będzie taka okazja, śmiać się będziemy głośno i z brzucha
  • będziemy grillować i smakować produkty od Tesco, degustować pyszne napoje od Bubbleology i Nestle
  • o sobotni chillout zadba trio: DJ, leżaki & cydr
  • a dodatkową zabawę zapewnią Fotki z budki
  • na wszystkich początkujących blogerów czekać będzie stanowisko z "podpowiadaczem" który chętnie udzieli Wam porad jak bloga założyć i jak go prowadzić.

Na wydarzenie rejestrujecie się tu: blogair.evenea.pl
Biletu absolutnie nie trzeba drukować, potrzebujemy jednak informacji ile Was będzie, by móc się dobrze przygotować.

Serdecznie zapraszamy!

 

Prawnik odpowiada na pytania blogerów cz.1

blox

W ostatnim wpisie na blogu Bloxa zachęcaliśmy Was do zadawania pytań dotyczących prowadzenia bloga naszym prawnikom. Dziś pierwsza część odpowiedzi na Wasze pytania. Kolejny odcinek ukaże się w przyszłym tygodniu. Żeby uczynić ten poradnik bardziej przejrzystym, podzieliliśmy zagadnienia, o które pytaliście, na bloki tematyczne:

1. Czy blog jest prasą?

Na to pytanie brakuje jednoznacznej odpowiedzi. Według ustawy Prawo prasowe, prasę stanowią publikacje powtarzające się regularnie, co pewien czas, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości i ukazują się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą.

Zaliczenie bloga do  prasy skutkuje przyznaniem uprawnień jak i obciążeniem obowiązkami, które wynikają z ustawy Prawo Prasowe. W szczególności, jeśli dodatkowo uznane zostanie, iż blog jest dziennikiem w rozumieniu przepisów prawa prasowego (tj. ogólnoinformacyjnym drukiem periodycznym lub przekazem za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazującym się częściej niż raz w tygodniu), albo czasopismem (tj. drukiem periodycznym ukazującym się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku), wtedy podlegać on będzie rejestracji we właściwym sądzie. Tyle teorii, a jak wygląda praktyka?

W praktyce znane są zarówno orzeczenia skazujące blogerów za naruszenie obowiązku rejestracji dziennika lub czasopisma, jak i takie, w których blogom odmówiono rejestracji.  Oczywiście ocena zależy nie tylko od stanowiska reprezentowanego przez rozstrzygającego, ale także od konkretnych okoliczności i postaci, charakteru danego bloga.

Na pewno trudniej do kategorii prasy zaliczyć będzie bloga, którego przekaz ma charakter prywatny, osobisty,  intymny, amatorski, pozazawodowy. Zgodne są natomiast opinie, iż blogom, których zawartość stanowi twórczość literacka, przymiot prasy nie przysługuje.

Blog może zatem zostać uznany za prasę. Jednak jako, że blog jest formą przekazu otwartą i niejednorodną, a jednocześnie regulujące ten obszar przepisy nie są jednoznaczne, niestety trudno a priori przyjmować, by blogi mieściły się bądź nie, w kategorii prasy.

Co istotne jednak, po zmianach art. 45 ustawy Prawo Prasowe w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (SK 42/09, 2011-12-14) niedopełnienie obowiązku rejestracyjnego jest już tylko wykroczeniem karanym grzywną do 5 tys. zł.

2. Zawartość bloga

Zdjęcia lub inne materiały pochodzące z sieci

Bez narażania się na kłopoty korzystać można jedynie z takich materiałów, co do których ich autor, albo inna stosownie uprawniona osoba udziela wyraźnej i stosownej zgody. Zgody takiej w żadnym razie nie można wywodzić z samego faktu zamieszczenia materiału w Internecie.

Jeśli materiał nie został oznaczony jako objęty otwartą licencją, przeznaczony do pobrania na określone cele, najlepiej poprosić uprawnioną osobę o udzielenie stosownej zgody. Korzystając z materiałów objętych otwartą licencją należy zapoznać się z jej warunkami, z dozwolonym zakresem, celem użycia, tak by nie wykroczyć poza zakres zezwolenia.

Zamieszczając materiały na blogu należy je opisać zgodnie z wymogami określonymi przez osobę uprawnioną. Jeśli takich zasad nie wskazano, opis powinien zawierać: imię, nazwisko lub pseudonim autora, źródło tj. w zależności od okoliczności i obowiązującego w danych okolicznościach zwyczaju: nazwę serwisu/bloga, adres URL strony, tytuł gazety, książki, wydawcę książki.

Prawo cytatu

Pewne możliwości korzystania z cudzych utworów daje tzw. prawo cytatu.  Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Cytat polega zatem na przytoczeniu we własnej pracy cudzego utworu w części lub w całości.

Przytoczenie cudzego utworu nawet w całości jest więc na określonych warunkach dozwolone. Umieścić cytat z czyjegoś utworu możemy, o ile to co sami tworzymy stanowić będzie samodzielny utwór. Celem cytatu może być wyjaśnienie, tłumaczenie, uzasadnienie, odniesienie się do jakiegoś zjawiska, poglądu, tematu etc. Między tekstem blogera, a treścią cytatów, konieczny jest zatem związek. Przytaczany utwór musi pozostawać w takiej proporcji do wkładu twórczości własnej, aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało własne dzieło.

Cytując musimy pamiętać o wymogu prawidłowego oznaczenia fragmentu jako cytowanego oraz podaniu twórcy i źródła. Jeśli nie oznaczymy stosownie cytowanego fragmentu będziemy mieć do czynienia, nie z cytatem, a z plagiatem, a jeśli dokonamy oznaczenia w sposób niepełny bądź nieprawidłowy, może dojść do naruszenia autorskich praw osobistych.

Cytując nie możemy wprowadzać do cudzego utworu żadnych zmian.

 

W przyszłym tygodniu przedstawimy Wam odpowiedzi na pozostałe pytania, które zadaliście prawnikowi. 

 

© Blog o Blox
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci